Căn cứ kế hoạch số 884/GDĐT-CMMN ngày 25/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch công tác trọng tâm tháng 6/2020.

Trường Mầm non Quyết Thắng chỉ đạo và triển khai kế hoạch công tác tháng 6/2020 cụ thể như sau:

Chủ đề: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

1. Các lớp phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 tại lớp cho trẻ.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 847/GDĐT-CM ngày 19 /5/2020 của Phòng GDĐT thành phố về việc tăng cường phòng tránh tác hại nắng nóng mùa hè đảm bảo sức khỏe cho học sinh; Công văn số 845/GDĐT-CM ngày 19/5/2020 V/v chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2020.

3. Các lớp tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, nhân viên y tế đo thân nhiệt cho trẻ khi trẻ đến lớp và khi ra về để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày tại nhóm, lớp.

4. Thực hiện công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Đảm bảo cho trẻ ăn chín uống sôi và luôn có đủ nước cho trẻ uống.

5. Đánh giá công chức, viên chức, đánh giá theo chuẩn, xét thi đua cuối năm.

6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình nhà trường đã xây dựng. Ngày 10/7/2020 kết thúc chương trình giáo dục mầm non năm học 2019-2020; ngày 13/7/2020 tổ chức chia tay cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra trường.

7. Kế toán, thủ quỹ thanh quyết toán tiền ăn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra trường đảm bảo theo quy định.

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn kiểm tra như: KT công tác thi đua khen thưởng, các cuộc vận động, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; phòng chống lụt bão, công tác bán trú; tài chính (ngày 16/6)…

9. Thực hiện cập nhật dữ liệu tự đánh giá của nhà trường lên hệ thống phần mềm KĐCLG.

10. Tiếp tục tổ chức hướng dẫn đoàn thực tập sư phạm 2 của trường CĐSP theo kế hoạch.

Trên đây là nội dung kế hoạch trọng tâm tháng 6/2020, đề nghị các bộ phận tổ chức liên quan nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo ngay cho BGH phối hợp giải quyết./.

 

      Nơi nhận:

-Cấp ủy CB,BCHCĐ,BCĐTN

- Các tổ trưởng

- Lưu

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lý Thị Quyên