Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 05 : 361
Năm 2021 : 6.608
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2020

Căn cứ kế hoạch 1330/GDĐT-CMMN ngày 23/12/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch công tác trọng tâm tháng 1/2020.Trường Mầm non Quyết Thắng chỉ đạo và triển khai kế hoạch công tác tháng 1/2020 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch 1201/GDĐT-CMMN ngày 21/11/2019 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch công tác trọng tâm tháng 12/2019.Trường Mầm non Quyết Thắng chỉ đạo và triển khai kế hoạch công tác tháng 12/2019 cụ thể như sau:
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch số 163/KH-MNQT ngày 25/10/2019 về kế hoạch trọng tâm tháng 10 năm 2019 của trường MN Quyết Thắng;Căn cứ kết quả hoạt động tháng 11 Ban giám hiệu đánh giá sơ kết công tác tháng 11/2019 như sau:
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch số 1094/GDĐT-CMMN ngày 21/10/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch công tác trọng tâm tháng 11/2019.Trường Mầm non Quyết Thắng chỉ đạo và triển khai Kế hoạch công tác tháng 11/2019 cụ thể như sau: